Dokumenty

W przypadku mieszkania

 • Numer księgi wieczystej, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej KW wystarczy zaświadczenie ze spółdzielni o posiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Akt notarialny jako podstawa nabycia nieruchomości.
 • Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości czynszowych, lub o ich wysokości.
 • Fotografie prezentujące budynek mieszkalny wraz z wejściem do budynku, klatkę schodową i poszczególne pomieszczenia mieszkania.

W przypadku domu

 • Numer księgi wieczystej.
 • Akt notarialny jako podstawa nabycia nieruchomości.
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia).
 • Fotografie prezentujące działkę, dom oraz poszczególne pomieszczenia domu.

W przypadku działki

 • Numer księgi wieczystej.
 • Akt notarialny jako podstawa nabycia nieruchomości.
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia).
 • Fotografie prezentujące teren działki (dokładnie ilustrujące obszar i otoczenie wokół działki).

Inne

Jeżeli wymagane są dodatkowe dokumenty, ich konieczność jest ustalana indywidualnie z Klientem.


Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest w ciągu 24 godzin.
Nie pobieramy od Państwa żadnych opłat wstępnych!

Zapytanie

Potrzebujesz pieniędzy – wypełnij wniosek – oddzwonimy

 złóż wniosek

Dokumenty

Zapoznaj sie z listą potrzebnych dokumentów do uzyskania pożyczki

 zobacz